ПОВТОРНО ВКЛЮЧЕНО ДО РЕЄСТРУ: ЯК ЗАПОВНИТИ ЗВІТ

ПОВТОРНО ВКЛЮЧЕНО ДО РЕЄСТРУ: ЯК ЗАПОВНИТИ ЗВІТ

Інформація про дату та номер рішення про включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр) (рядок 7 вступної частини Звіту), а також ознака неприбутковості організації (рядок 8 вступної частини Звіту) є обов’язковими реквізитами форми Звіту (п. 48.4 ПКУ). За відсутності такої інформації Звіт втрачає визначений ПКУ статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків (п. 48.2 ПКУ).

При цьому у рядках 7 та 8 вступної частини Звіту зазначаються дата та номер останнього рішення контролюючого органу про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру та присвоєння або зміну ознаки неприбутковості організації.

Відповідні роз’яснення надані листом ДФС від 19.07.2017 №19001/7/99-99-15-02-01-17.