ОСОБЛИВОСТІ НОВОГО ЗВІТУ ДЛЯ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ОСОБЛИВОСТІ НОВОГО ЗВІТУ ДЛЯ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Фіскальна служба у листі від 17.10.16 №33649/7/99-99-15-02-01-17 нагадала, що 02.08.16 набрав чинності наказ Мінфіну від 17.06.16№553 “Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації”.

Новий звіт суттєво скорочено за рахунок уніфікації його форми, в якій згруповано всі види отриманих доходів неприбуткової організації без виділення доходів за окремими ознаками неприбутковості.

Неприбуткові організації, які не порушували вимог ПКУ, подають звіт за базовий податковий період – календарний рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року.

Фінансову звітність можна подати разом зі Звітом (за бажанням неприбуткової організації) з проставлянням позначки “+”у відповідних клітинках поля “Відомості про одночасне подання до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації форм фінансової звітності”.

У разі порушення вимог, визначених п. 133.4 ПКУ, неприбуткова організація зобов’язана подати Звіт у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду (20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця). Звіт складається за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою, якщо таке визнання відбулось пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

У рядках 2 та 3 заголовної частини Звіту передбачено відмітку про такий особливий звітний (податковий) період “Місяць”.

У Звіті зазначається сума самостійно нарахованого податку на прибуток за ставкою 18 % від суми коштів, витрачених не за цільовим призначенням, та/або суми доходу (прибутку) або її частини, що були розподілені серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, та відображається у рядку 6 частини II Звіту.

Надалі до 31 грудня звітного року неприбуткова організація зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову звітність і податкову декларацію з податку на прибуток підприємств (з наростаючим підсумком) за період з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, та сплачувати.

З наступного податкового (звітного) року організація подає фінансову звітність і податкову декларацію з податку на прибуток підприємств та сплачує податок у порядку, встановленому ПКУ для платників податку на прибуток.

У листі податківці також навели приклад того, як має звітувати неприбутківець, що порушив вимоги пп. 133.4 ПКУ.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *