ЧИ ДОЗВОЛЕНО ВИПЛАТИ Й ЗАОХОЧЕННЯ ЧЛЕНАМ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ НЕПРИБУТКІВЦЯ

ЧИ ДОЗВОЛЕНО ВИПЛАТИ Й ЗАОХОЧЕННЯ ЧЛЕНАМ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ НЕПРИБУТКІВЦЯ

Неприбуткова організація звернулася до ДФС із запитом щодо правомірності здійснення виплат матеріальної допомоги найманим працівникам, одноразових виплат, заохочення членам органів управління кооперативу, здійснення витрат на корпоративні свята.

ДФС в ІПК від 15.12.17 3018/6/99-99-15-02-02-15/ІПК указує, що обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) винятково для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених установчими документами без розподілу таких доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління й інших пов’язаних із ними осіб.

До складу фонду заробітної плати, а саме до інших заохочувальних і компенсаційних виплат, включаються в т.ч. винагороди та заохочення, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер, зокрема, одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці.

Щодо матеріальної допомоги на поховання, які сплачуються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування, не належать до фонду оплати праці.

Таким чином, виплати працівникам, які включаються до фонду заробітної плати, не є розподілом прибутку організації та можуть здійснюватися нею у статусі неприбутков28ої.

Інші витрати, здійснені за рахунок доходів (прибутків) неприбуткової організації, у разі якщо вони не є фінансуванням видатків, визначених пп. 133.4.2 ПКУ, вважатимуться недотриманням неприбутковою організацією вимог цього підпункту.